ادیوگرام چیست؟

نتايج حاصل از ارزيابي شنوايي ( اديومتري )‌به صورت اديوگرام (Audiogram) رسم و گزارش مي شود.

محور افقي اديوگرام مربوط به فركانس و محور عمودي آن مربوط به شدت يا بلندي صدا است . فركانسهاي بم در سمت چپ و فركانسهاي زير در سمت راست اين محور نمايش داده مي شوند .

شدت هاي پايين در بالاي محور عمودي نشان داده شده اند و هر چه به سمت پايين مي آييم شدت بالاتر مي رود .

نمودار شنوايي طبيعي در محدوده بين 0-20dBHLقرار مي گيرد و هر چه نمودار به سمت پايين جدول نزديك تر باشد افت شنوايي فرد بيشتر است.
اطلاعات گوش راست با رنگ قرمز و اطلاعات گوش چپ با رنگ آبي بر روي اديوگرام ثبت مي شود . هدف اصلي انجام اديومتري و ثبت اديوگرام ، تعيين درجه و نوع كم شنوايي است.

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران - میدان فاطمی - خیابان چهل ستون - ساختمان چهل ستون - واحد 802
کد پستی: 5849/14155
فکس: 88994666 - 88994665 (9821+)
 تلفن: 88994666 - 88994665 (9821+)
 پیام کوتاه: 1000931572846