پشتیبانی در نرم افزار

در بخش زیر آموزش هایی ارئه شده است که یادگیری و درک بهتر در زمینه کارکردن با نرم افزار Appraise را می توانید ارتقاء دهید و قادر خواهيد بود تا هر یک از 2 راهبرد موجود براي تنظیم را انتخاب کنید .

 Auto Fit:  تنظیم خودکار سریع ترین شیوه تنظیم اولیه با پیش فرض است و بهترین راه حل برای کلینیک هاي شلوغ می باشد .
راهنمای سریع تنظیم خودکار در Appraise
 تنظیم استاندارد :  در این بخش راهنمایی گام به گام در زمینه کار با Appraise و روند تنظیم دریافت می کنید و بدین وسیله تمام امکانات موجود در Appraise برای بهترین تنظیم رامي يابيد .
شروع با نصب جداگانه نرم افزار Appraise یا تحت نرم افزار NOAH ، رابط تنظیم ، اتصال سمعک و تجربه بیمار
شروع با استفاده از Appraise
 صفحه انتخاب :  گزینه های فهرست Appraise ، انتخاب سمعک ، تنظیم اولیه
صفحه انتخاب
معرفی Appraise
صفحه انتخاب
 تنظیم :  تنظیم دقیق (Fine-Tuning) ، ویژگی و گزینه تنظیم پیشرفته
تنظیم دقیق (Fine-Tuning) ارائه ای مبنی بر چگونگی کارکرد تنظیم جزئي تر در Appraise
ویژگی ها : چه ویژگی های متفاوتی در صفحه تنظیم یافت می شود
کمک تنظیم : ارائه ای مبنی بر روش کارکرد کمک تنظیم (Fit Assistant) در Appraise
Venting : معرفی چگونگی کارکردن Venting در صفحه تنظیم
ثبت اطلاعات ورودی : ارائه ای مبنی بر چگونگی کارکرد ثبت اطلاعات ورودی در سمعک  در Appraise
نرم افزار قابل اجرا تحت Appraise :  مشاهده چگونگی عملکرد آن در Appraise
مدیریت تطابق : معرفی چگونگی کارکرد مدیریت تطابق در Appraise
تنظیم بهره منطبق با محیط : معرفی روش تنظیم ، تنظیم كننده بهره منطبق با محیط در Appraise
پخش پایانی : تنظیم ولوم کنترل ، سیگنال هشدار صوتی ، برنامه ریزی سمعک
صفحه پایانی : مشاهده نمای صفحه پایانی درAppraise

عضویت در خبرنامه

جهت دریافت اخبار و اطلاعیه های ما ایمیل خود را ثبت کنید و عضو شوید.

تماس با ما

آدرس دفتر مرکزی: تهران - میدان فاطمی - خیابان چهل ستون - ساختمان چهل ستون - واحد 802
کد پستی: 5849/14155
فکس: 88994666 - 88994665 (9821+)
 تلفن: 88994666 - 88994665 (9821+)
 پیام کوتاه: 1000931572846