این کمپانی که در سال 1983 توسط گروهی از محققین و مهندسین در آمریکا تاسیس شده است، در حال حاضر و با بهره گیری از یک تجربه 30 ساله بهترین و پیشروترین مجموعه آزمون‌های فیزیولوژیک و الکتروفیزیولوژیک شنوایی را فراهم آورده است.

الف) غربالگری شنوایی نوزادان (Infant Hearing Screening):

Smart Screener-plus2 مجموعه ای بسیار کامل، اقتصادی و مقرون به صرفه و به عنوان یک ابزار غربالگری ساده، مطرح است. در این مجموعه امکان غربالگری از طریق ABR و OAE فراهم است. می‌توان غربالگری را به صورت غربالگری جداگانه ABR، غربالگری جداگانه OAE و یا به صورت توام انجام داد. این سیستم بسیار ساده طراحی شده است و نیاز به مهارت‌های تکنیکال پیچیده ندارد.

ب) پتانسیل‌های برانگیخته

شنوایی (Auditory):

Smart EP: این مجموعه کاملترین و منعطف ترین ابزار برای کسب پتانسیل‌های برانگیخته محسوب می‌شود. شما مستقیما از طریق صفحه آزمون می‌توانید این اطلاعات را به سرعت کسب کنید و تعداد بسیاری از کنترل ها به شما امکان آزمون هر آنچه را که می‌خواهید می‌دهد.

ماژول‌های اضافی که قابل سفارش هستند:

  • ماژول نرم افزار P300/MMN
  • ماژول نرم افزاری و سخت افزاری eABR: برای کسب پاسخ از بیماران کاشت حلزونی.
  • ماژول نرم افزاری Chained Stimulus: برای ثبت همزمان سطوح تحریکی متعدد.
  • ماژول نرم افزاری Notched Masking و سخت افزار آن: برای ماسکینگ همان سویی با Notched Noise.
  • ماژول نرم افزاری Vemp: برای ثبت پاسخ‌های میوژنیک برانگیخته وستیبولی.

عملکردهای اساسی و بنیادین شامل موارد زیر هستند:

  • الکتروکوکلئوگرافی (ECochG) با استفاده از الکترودهای TM (TM wich) یا الکترودهای دیگر.
  • ABR با محرک‌های کلیک و تن برست.
  • ABR از طریق تحریک استخوانی.
  • پاسخ‌های با زمان نهفتگی متوسط (MLR).
  • پاسخ‌های با زمان نهفتگی تاخیری (ALR).

Vestibular:

با ماژول Smart EP VEMP می‌توانید cVemp و یا oVemp را در مقاطع سنی مختلف انجام دهید. ویژگی‌های متعددی در این ماژول گذارده شده است: از جمله پایش یکپارچه EMG، آپشن‌های بیوفیدبک، شامل Biofied back box و ….

Somatosensory:

با ماژول Smart EP SSEP می‌توانید یکپارچگی عملکردی مسیرهای سوماتوسنسوری را با استفاده از تحریک تکانه ای الکتریکی اعضای تحتانی و فوقانی بررسی کنید. با این ماژول امکان انجام الکترونروگرافی نیز فراهم است. ENOG

Visual:

ماژول پتانسیل برانگیخته دیداری Smart EP Visual پاسخ‌های LED را در قبال الگوهایی از آرایه قرمز CEP ثبت نموده و اطلاعات تشخیصی ارزشمندی در مورد شرایطی چون نوریت اپتیک، تومورهای بینایی، اختلالات شبکیه و ضایعات دمیلینیزاسیون نظیر مالتیپل اسکلروز به دست می‌دهد.

Research Options : در مجموعه پتانسیل‌های برانگیخته موارد زیر گنجانیده شده است که برای محیط‌های پژوهشی و آموزشی مناسب و کارآمد هستند.

Auditory High Frequency : برای آزمون انسان تا 16KHZ و حیوان تا 32KHZ

P300 Eye Blink Amplifier : برای کمک به حذف پلک زدن طی اخذ پاسخ P300

Advanced Auditory Research Module : برای انعطاف مسیر در محرک، زمان اخذ پاسخ، و نیز ترکیب محرکات.

Continuous Loop Average Deconvolution (CLAD) : برای ثبت فوق سریع پتانسیل‌های برانگیخته

Low Current Electrical Stimulator : برای جمع آوری پتانسیل‌های برانگیخته بینایی با استفاده از LEP چشمک زنی.

CABR-Complex ABR : برای پژوهش‌های پردازش شنوایی. در همکاری با لابراتوار نرولاینی شنوایی دانشگاه نورث وسترن، توسعه یافته است.