نمایش یک نتیجه

Corona

یکی از سیستم­های این شرکت دستگاه Corona  است که دستگاه ثبت پتانسیل های شنوایی است . این دستگاه کاملا user friendly  بوده و با محیط نرم افزاری ساده ، کار کردن با آن را بسیار راحت می کند. درحال حاضرتنها نمایندگی این شرکت به صورت انحصاری در ایران شرکت آواگستر سبحان است .