در این کمپانی طیف وسیعی از ادیومترها وجود دارد که به دو صورت PC Base و دستگاهی طبقه بندی می شوند.  ادیومترهای pc با نام primus  و ادیومترهای دستگاهی با نام Entomed شناخته می شوند و به طور کلی شامل سه گروه ادیومترهای غربالگری ، تشخیصی و بالینی می باشند که اسامی آنها در زیر آمده است. مشخصات فنی و ویژگی های هر کدام از این ادیومترها ها به شرح زیر می باشند:

Diagnostic audiometers:

  • Entomed SA 203
  • Entomed SA 204

Clinical audiometers:

  • Primus Pro
  • Primus Ice

Screening audiometers:

  • Entomed SA 201
  • Entomed SA 202