مشاهده همه 5 نتیجه

دستگاه echoport 72

توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود. توضیحات محصول در این قسمت نوشته میشود.

دستگاه Echoport ILO 292

مجموعه کاملی از آزمون‌های کلینیکی با بهره گیری از دو پروب (dual probe) که از طریق نرم افزار ILO V6 انجام می‌شوند. آزمون‌های فوق عبارتند از:
  • TEOAE
  • DPOAE
  • SOAE
  • DP Growth
  • Bilateral TE & DP plus contralateral suppression

دستگاه Echoport ILO 291

مجموعه کاملی از پاسخ‌های TEOAE، DPOAE و DP Growth به همراه عملکرد مقایسه بین آزمونی در این مجموعه فراهم آمده است.در ابزارهای آنالیز این سیستم، عملکردهایی نظیر آزمون و مقایسه DP-DP، TE-DP، TE-TE، تعیین همبستگی و تکرارپذیری و SNR در یک آزمون یا بین آزمون ها، آنالیز شکل موج با تفاضل پاسخ و امکان آنالیز جزئی طیفی پاسخ TE و رزلوشن SOAE پدید آمده است.

دستگاه Echoport ILO 288

این سیستم چند منظوره، هم برای غربالگری و هم برای اهداف کلینیکی مناسب است. تستهای TE و DP را انجام می‌دهد.

دستگاه Echoport ILO 288

فقط TE را اندازه گیری می‌کند و برای غربالگری مناسب است.